Välkommen tillbaka efter sommaruppehållet

10 aug 2020     ...
Läs mer

Resultat Kupp-enkät Kungsholmen

15 apr 2020 Stort tack för ert engagemang och deltagande i KUPP-enkäten. Era svar betyder mycket för oss i vårt fortsatta förbättringsarbete. Svaren visar mycket positivt och nöjdhet från er gällande bemötande, delaktighet, väntetid och kontinuitet. Det vi behöver arbeta vidare med och bli bättre på är en del information kring erbjudande av stödsamtal och varför det ibland inte blev något embryo till återföring eller till frysen. En av alla era fina kommentarer: Jag är överväldigat imponerad av allas empati och fina sätt mot både mig och mi ...
Läs mer

Coronavirus

13 mar 2020   Vad gör vi på Livio för att säkerställa den medicinska tryggheten för våra patienter gällande Coronaviruset? Vi bevakar utvecklingen noga och följer de rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten. Personer med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå från alla sammanhang där man riskerar att sprida smitta. Därför är det viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta r ...
Läs mer

Pollensäsongen är här

29 apr 2019 Nu är det vår och allergier kan komma. Alla allergimediciner som är tillåtna att ta under graviditet är också tillåtet att ta under behandling hos oss. ...
Läs mer

Ny lag 1 januari 2019

11 jan 2019 Lagändringar Frysförvarade befruktade ägg Från och med den 1 januari 2019 får ett befruktat ägg förvaras fryst i högst tio år i stället för fem år. Du som har befruktade ägg som frystes ned mellan den 1 januari 2014 och den 31 december 2018 omfattas av de nya bestämmelserna och du behöver därför inte ansöka om en förlängning av frystiden. Även du som tidigare har ansökt om förlängd frystid hos Socialstyrelsen och har fått ett beslut om förlängning som understiger tio år omfattas av de nya bestämmelserna. Du behöver in ...
Läs mer

Stödjande samtal

11 jan 2019 Det är krävande att genomgå provrörsbefruktning. Inte sällan innebär det att leva i en känslomässig berg- och dalbana där besvikelser och förhoppningar avlöser varandra. Dessutom är det inte ovanligt att en känsla av maktlöshet infinner sig; ni ställs inför någonting som ni själva inte har så stora möjligheter att påverka, framtiden känns osäker och det är svårt att planera. Vi är flertal barnmorskor som gått kurs i MI (Motiverande samtal) och kan erbjuda stödjande samtal till dig/er. Att få hjälp att hitta lite struktur och redskap att hantera just din/er s ...
Läs mer

Pågående vetenskapliga studier

10 okt 2018 Vi på LIVIO Fertilitetscentrum Kungsholmen vill vara en aktiv del i vetenskap och forskning inom vårt område Vi deltar därför i olika studier ofta tillsammans med andra enheter. Dessa studier är granskade och godkända både av en etisk kommitté gällande studieupplägg och patientsäkerhet samt av IVF Sveriges forskningsråd. Nu pågår två studier på vår klinik och vi kan komma att fråga er om ni vill delta i någon eller båda dessa studier. På samma sätt som patienter i tidigare studier bidragit till att utveckla de IVF-behandlingarna som vi gör idag kommer dessa studie ...
Läs mer

Vår tidning Livfullt

10 okt 2018 Nu har äntligen vår härliga tidning Livfullt kommit. Läs den här ...
Läs mer

Utlandsresor

10 okt 2018 Ska du/ni ut och resa? Vänligen observera att det kan finnas resmål med t.ex Zikavirus på ditt/ert resmål. Då kan behandling hos oss inte påbörjas förrän 6 månader efter resans slut. Vi följer WHO`s rekommendationer om att man inte ska resa till länder i kategori 1 eller 2 om man är eller vill bli gravid. Läs mer på Folkhälsomyndigheten eller WHOs hemsida   ...
Läs mer