Embryodonation och dubbeldonation

Vid årsskiftet togs kravet på genetiskt släktskap mellan barn och förälder bort. Det innebär att par eller ensamstående kvinnor kan få såväl donerade spermier som ägg, så kallad dubbeldonation.

Dessutom kan par eller ensamstående kvinnor som blivit gravida genom IVF-behandling med egna ägg eller spermier donera befruktade ägg som blivit över till någon annan genom embryodonation.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är ansvarig för de tillstånd som omfattar embryo- och dubbeldonation.  Socialstyrelsen är ansvarig för att ta fram riktlinjer hur lagen ska tillämpas och dessa förväntas vara klara under hösten 2019. Vi kommer att uppdatera vår hemsida och andra kanaler med ny information löpande.

Med etableringen av Livio Egg and Sperm Bank så har vi redan lyckats rekrytera donatorer så att vi kommer att vara helt startklara när riktlinjerna och tillstånden är på plats.