Landstingsfinansierad insemination med donerade spermier

Nu har par och ensamstående möjligheten att välja Livio Kungsholmen som vårdgivare vid inseminationsbehandling med donerade spermier (till landstingstaxa). Vi har mångårig erfarenhet av donationsbehandlingar och alla på kliniken är dessutom HBTQ-diplomerade.

Varmt välkommen att kontakta oss för att boka tid för utredning och/eller behandling! Du kan också läsa mer på Karolinska universitetssjukhusets hemsida.