Ny metod hjälper infertila män att få barn

Göran Westlander är IVF-läkare och verksamhetschef på Livio Göteborg och är en framstående expert inom området för manlig infertilitet. Tillsammans med sitt team bestående av läkare, embryologer och barnmorskor har han i många år kämpat för att hjälpa dessa män att bli fäder.

En allvarlig typ av manlig infertilitet är azoospermi, vilket betyder total avsaknad av spermier i sädesvätskan. Den svåraste formen kallas ”icke obstruktiv azoospermi” där spermieproduktionen i testiklarna är gravt nedsatt alternativt helt utslagen. Detta tillstånd förekommer hos ungefär 1 % av den manliga befolkningen. Idag finns det ändå hopp för dessa män att bli biologiska fäder via IVF behandling genom att kirurgiskt utvinna spermier från testiklarna. Sannolikheten att finna spermier varierar i olika studier mellan 35 – 60 % beroende på vilken kirurgisk metod som används.

Livio Fertilitetscentrum Göteborg introducerade redan 2013 MikroTESE, vilket är den mest avancerade operationsmetoden för att utvinna testikulära spermier hos dessa män.

Läkartidningen publicerade under sommaren en översiktsartikel från teamet i Göteborg där metoden beskrivs och de fina behandlingsresultaten redovisas.
Läs gärna och hör av er till oss på Livio Göteborg för ytterligare information via kontaktformuläret på www.livio.se/goteborg.