Embryodonation

Embryodonation innebär att överblivna embryon från par eller ensamstående kvinnor som blivit gravida genom IVF-behandling kan donera dessa vidare till någon annan genom embryodonation.

Socialstyrelsen, som ansvarar för att ta fram riktlinjer om hur lagen ska tillämpas och hur alla svenska fertilitetskliniker ska förhålla sig, arbetar för närvarande med att ta fram dessa.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är ansvarig för de tillstånd som omfattar embryo- och dubbeldonation.

Vi kommer att uppdatera vår hemsida och andra kanaler med ny information om när, och i vilken omfattning, embryodonation kommer att tillgängliggöras i Sverige.