Ekonomisk ersättning

Du kompenseras ekonomiskt för varje godkänt donationstillfälle. Summan avser att kompensera för din restid och eventuell förlorad inkomst när du kommer till kliniken. För varje godkänd donation får du 580 kronor.