Jultider Umeå 2019

4 nov 2019

Julstängning 2019

Inför stängning:

Agonist

Sista dagen för spraystart 18/11

Sista dagen för FSH-start 4/12

Sista OPU 17/12

Antagonist

Sista dagen för FSH-start 5/12

Frysembryotransfer (FET)

Sista dagen för FET 20/12 (cykelstart HRT 1/12 , nycykel/Letrozol 29/11)

Insemination (AID)

Sista dagen för AID 20/12 (cykelstart senast)

Spermieprov

Sista dagen att lämna spermieprov för analys 20/12

 

Inför öppning:

Agonist

Spraystart 6/12 (behöver ej nedreglera)

FSH-start 27/12 (E2 2/1, ulj 3/1)

Antagonist

Tidigast FSH-start 27/12 (E2 2/1, ulj 3/1)

Frysembryotransfer (FET)

Första FET 8/1 (cykelstart HRT 20/12 , nycykel/Letrozol 24/12)

Insemination (AID)

Första dagen för AID 8/1 (cykelstart tidigast 26/12 )

Spermieprov

Första dagen att lämna spermieprov för analys 7/1