Livio Umeå har drabbats av en vattenskada på kliniken

7 Jul 2023

Kära patient,

Livio Umeå har drabbats av en vattenskada på kliniken som kan komma att påverka ett antal patienter under augusti och september. Restaureringsarbetet pågår nu under hela sommaren och vi förväntas vara tillbaka i full drift i vecka 37 med en förhoppning om att det kan ske ännu tidigare. Här under följer information till er som kan komma att drabbas av eventuell försenad behandling.

Kliniken har sommarstängt mellan den 10 juli och 6 augusti och kommer därefter att kunna ta hand om alla planerade behandlingar, undersökningar, läkarbesök inför: frysembryoåterföring, insemination, diagnostisk PESA, äggledarspolning, hydrosonografi och cystpunktion.

De patienter som kan komma att drabbas av vattenläckan är:

Patienter med regionremiss som planeras för IVF med behandlingsstart under augusti:

Enligt Region Västerbotten får du som har regionremiss vänta med start av behandling till din nästa menscykel, Livio Umeå försöker då prioritera patienter som har behövt vänta. Om du nedreglerar med spray så kan du fortsätta med det tills vidare.
Om du som kvinna kommer att hinna fylla 40 år under augusti eller början på september – vänligen ta kontakt med Livio Umeå så snart som möjligt om inte personal redan kontaktat dig. Har vi hunnit stänga kliniken för sommarledighet, ring oss direkt vi öppnar den 7/8. Regionen har godkänt behandling på någon av våra andra Liviokliniker, antingen i Stockholm eller Falun. Som patient bekostar du resa och logi själv.

Patienter privatbetalande som planeras för IVF behandlingstart under augusti:

Du kan avvakta en menscykel med att starta behandling. Ring oss när vi öppnar 7/8 för att stämma av och få mer information kring när behandling kan påbörjas. Livio Umeå försöker då prioritera patienter som behövt vänta. Om du nedreglerar med spray så kan du fortsätta med det tills vidare.
Du kan också välja att åka till annan Livio klinik i Stockholm alt Falun. Patienten bekostar då resa och logi själv.

Vi på Livio Umeå är alla otroligt ledsna över det besvär och den oro som detta kan medföra och kommer att göra vårt allra bästa för att se till att alla kommer i behandling så snart som det bara är möjligt.