Livios framtid i Umeå!

13 Apr 2022

Livios framtid i Umeå!

 

Vi får just nu många frågor från våra patienter angående Livios framtid på Norrlands universitetssjukhus där vi bedrivit vår IVF-verksamhet sedan 2002 på uppdrag av Region Västerbotten.

Livios avtal med regionen upphör att gälla den sista december i år, och inför en ny upphandling har nu Hälso- och Sjukvårdsnämnden beslutat att utreda om det är aktuellt för Norrlands universitetssjukhus att själva ta över driften av IVF-verksamheten. Inför Hälso- och sjukvårdsnämndens möte i maj har nämndens politiker gett i uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektören att väga ovan alternativ mot alternativet att genomföra en ny upphandling.

Vi på Livio vill vara tydliga med att vår vilja och ambition är, att genom vår erfarenhet, kompetens och bredd inom reproduktionsmedicin, få fortsätta hjälpa patienter med barnlängtan i Västerbotten. Oavsett utgång av Regionens beslut, ämnar Livio att fortsätta bedriva IVF- och fertilitetsvård i Umeå riktad till privata patienter. En verksamhetsövergång, där Region Västerbotten potentiellt skulle ta över Livio Umeås verksamhet, kommer inte att ske.

Tidigast i slutet av maj vet vi hur beslutet i Hälso- och sjukvårdsnämnden ser ut och verksamheten kommer att pågå som vanligt fram till årsskiftet även för de regionfinansierade patienterna. Vårt önskemål är att ha en öppen dialog med politikerna samt att förse dem med korrekta beslutsunderlag men också våra insikter om den uppskattade vård vi bedriver så att vi får möjligheten att fortsätta vår mångåriga och fantastiska verksamhet här även för våra regionfinansierade patienter.

Livio Umeå flyttade i årsskiftet in i helt nya lokaler som vi länge längtat efter, här ser vi fram emot att fortsätta utveckla Sveriges bästa fertilitetsvård. Vi är oerhört stolta över vår klinik och har varit banbrytande inom många områden på fertilitetsområdet, till exempel har vi vårt donationsprogram med egen ägg- och spermiebank som vi har bedrivit på Livio Umeå sedan 2002.

Vi önskar fortsatt alla patienter med barnlängtan varmt välkomna till oss!