“Privata” spermiedonationer

25 Nov 2022

Vi har till flera av Livios kliniker fått samtal från personer som via Facebookgrupper sett att män annonserar möjligheten till ”privat spermiedonation” eller ”heminsemination” där de samtidigt kommunicerar att de är godkända spermiedonatorer hos Livio Egg and Sperm Bank. Detta är något vi inom Livios alla verksamheter tar starkt avstånd från.

Vi vill varna för den här typen av donation då det kan innebära stora risker, både för dig/er som förälder/föräldrar, och för barnet.

I Sverige har vi en oerhört tydlig lagstiftning vad gäller donation av spermier och ägg. Den utgår ifrån barnets perspektiv och innebär att donatorn är anonym för alla inblandade till dess att barnet nått mogen ålder (18 år). Då kan barnet välja att ta reda på sitt genetiska ursprung. En donator har således varken några rättigheter eller skyldigheter gentemot barnet och vice versa.

Privata donationer innebär inte bara hälsorisker där du som mottagare av någon annans spermier aldrig kan vara säker på donatorns hälsostatus och vad du utsätter dig själv och ett framtida barn för, det kan också innebära stora juridiska komplikationer vad gäller vårdnad, ekonomi osv.

Om någon påstår sig vara godkänd som spermiedonator hos oss på Livio i syfte att hjälpa till med privata inseminationer vill vi verkligen varna för att detta kan vara ett sätt att utnyttja den noggranna medicinska och psykologiska utredning av våra donatorer som vi gör, och på så sätt framstå som seriösa och friska donatorer trots att de möjligen aldrig varit på Livio, eller att av olika skäl blivit nekade att bli donatorer hos oss. Då det saknas ett nationellt register över donatorer i Sverige måste alla Livios donatorer skriftligen intyga att de inte donerar på annan klinik, eller annat sätt. Detta för att donatorn inte ska kunna ge upphov till barn i fler än 6 familjer.

Det finns många grupper på sociala medier för människor som är på väg, eller funderar på att genomgå fertilitetsbehandling. Där ges många värdefulla tips och råd och många finner stöd hos andra som befinner sig i liknande situation. Dessa grupper är så viktiga och vi på Livio är tacksamma när vi tipsas om sådant som går emot alla våra medicinska och etiska principer, och vår värdegrund ❤️ Tack!