Viktig information om återföringar på helger från och med augusti

17 jun 2020 Från och med augusti vi kommer inte kunna erbjuda frysta embryoåterföringar under helger . Till er som planerar att återta frysta embryon kommer vi istället att erbjuda en extra ultraljudsundersökning nära ägglossning för att kunna styra det. Hör gärna av er med frågor eller funderingar. ...
Läs mer

Livio Faluns riktlinjer för Coronavirus

13 mar 2020   Vad gör vi på Livio för att säkerställa den medicinska tryggheten för våra patienter gällande Coronaviruset? Vi bevakar utvecklingen noga och följer de rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten. Personer med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå från alla sammanhang där man riskerar att sprida smitta. Därför är det viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta r ...
Läs mer

Utbildningsdag distanssjuksköterskor

30 jan 2020 Fredag den 7 februari har vi utbildning för våra distanssjuksköterskor. Det kan innebära en viss fördröjning när det gäller återkoppling på telefon. ...
Läs mer

Jultider Falun 2019

10 dec 2019 Vi stänger kliniken för julledighet måndag 23/12 och öppnar igen tisdag 7/1. För start av behandling under julstängning – Enligt överenskommelse med läkare och sjuksköterskor i Falun. Vi önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!   ...
Läs mer

Stödjande samtal och psykosocial bedömning

23 okt 2019 Från den 29/10 arbetar vår nya medarbetare, beteendevetaren Alexander Södrup, hos oss på Livio Falun. Det innebär att vi nu kan erbjuda psykosocial bedömning till de patienter som går genom utredning inför ägg- eller spermiedonation. Alexander arbetar även med stödjande samtal för dig som önskar det. Har du redan ett behandlingspaket ingår ett stödjande samtal. Samtalen kan äga rum på kliniken eller via Skype. (Notera att psykosociala samtal inför donationsbehandling faktureras separat.) Kontakta oss h ...
Läs mer

KUPP – Livio Falun

5 sep 2019

Dina synpunkter är värdefulla

Att tro är inte detsamma som att veta! Dina upplevelser som patient är viktiga för oss och vi vill gärna veta vad du tycker. Vi hoppas därför att du vill delta i KUPP-enkäten (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) som vi genomför under perioden 2/9 till 29/11 2019 tillsammans med alla övriga IVF-kliniker i Sverige.

Du som gör behandling under perioden kommer att tillfrågas om du vill fylla i en webb-enkät. Undersökningen är helt anonym och bearbetas av ett externt företag. Svaren komme ...
Läs mer

Äntligen modernare regler för assisterad befruktning – nyheter Falun

31 okt 2018 Regeringen har fattat beslut om att modernisera reglerna för assisterad befruktning. Det kommer från och med januari 2019 bli tillåtet att utföra assisterad befruktning utanför kroppen med hjälp av enbart donerade könsceller, det vill säga att ingen av föräldrarna har genetisk koppling till det blivande barnet, i dag måste minst en av föräldrarna ha det. Det kommer också att bli tillåtet att utföra befruktning utanför kroppen (t ex IVF) med donerade könsceller vid andra vårdinrättningar än universitetssjukhus. Män som föder barn efter ändrad könstillhörighet ska ...
Läs mer

Tillfälliga störningar i telefonin

30 okt 2018 Tele2 har just nu stora problem med överbelastning på sina telefonsystem. Det drabbar våra kliniker på Gärdet och Kungsholmen, i Malmö, Göteborg och Falun. Tele2 arbetar på att lösa problemen så snart som möjligt. ...
Läs mer