Priser

En IVF-behandling är en individuell behandlingsprocess. Därför är det ibland svårt att säga den exakta kostnaden för en behandling exempelvis under omständigheter då en påbörjad behandling inte kan fullföljas. Rådfråga oss gärna – vi vägleder dig och din partner!

Sedan flera år är IVF-behandling godkänd som personalförmån av Skatteverket. Ni kan göra ett bruttolöneavdrag på 30-55 % för behandlingskostnaden om ni träffar en överenskommelse med er arbetsgivare. Det är viktigt att du skickar blanketten för bruttolöneavdrag, underskriven av din arbetsgivare, innan behandlingen påbörjas, till vår klinik. Om din arbetsgivare kommer att betala hela behandlingskostnaden gäller samma förfarande.

Human Finans erbjuder lån och krediter för IVF-behandling.

För er som får IVF-behandlingen bekostad av landstinget erläggs patientavgift vid varje besök.