Priser

En IVF-behandling är en individuell behandlingsprocess. Därför är det ibland svårt att säga den exakta kostnaden för en behandling exempelvis under omständigheter då en påbörjad behandling inte kan fullföljas. Rådfråga oss gärna – vi vägleder dig och din partner!

Human Finans erbjuder lån och krediter för IVF-behandling.

För er som får IVF-behandlingen bekostad av landstinget erläggs patientavgift vid varje besök.