Donation – utredning

Donation – utredning

Eventuella läkemedelskostnader samt kostnad för ägglossningsstickor tillkommer.

Nedanstående priser gäller för behandlingar från 1 november 2019. Vänligen kontakta oss om mer information önskas. Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Läkarbesök plus utredning inför AID

Inkluderar läkarsamtal, TSH, AMH, Prolaktin (exklusive infektionsscreening recipient och partner)

4 000 kr

HSS, genomspolning av äggledarna

2 500 kr

Läkarbesök (om utredning är gjord)

2 000 kr

Utredning hos beteendevetare (Obs obligatoriskt)

2 000 kr

AMH-prov

700 kr

Samtal med läkare (om behandling ej kan erbjudas), se för övrigt vanlig prislista

1 500 kr