Nu har vi lättat på våra coronarestriktioner!

3 sep 2020 Vi välkomnar nu åter patienter med BMI upp till 35 för fertilitetsbehandling. Observera att BMI 30 fortfarande gäller vid äggdonationsbehandling. Vänligen notera att vi för närvarande inte gör återföringar under helger (lördag och söndag).   ...
Läs mer

Livios riktlinjer för Coronavirus

13 mar 2020
  Vad gör vi på Livio för att säkerställa den medicinska tryggheten för våra patienter gällande Coronaviruset? Vi bevakar utvecklingen noga och följer de rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten. Personer med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå från alla sammanhang där man riskerar att sprida smitta. Därför är det viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala ...
Läs mer

Äntligen modernare regler för assisterad befruktning!

19 okt 2018 Regeringen har fattat beslut om att modernisera reglerna för assisterad befruktning. Det kommer från och med januari 2019 bli tillåtet att utföra assisterad befruktning utanför kroppen med hjälp av enbart donerade könsceller, det vill säga att ingen av föräldrarna har genetisk koppling till det blivande barnet, i dag måste minst en av föräldrarna ha det. Det kommer också att bli tillåtet att utföra befruktning utanför kroppen (t ex IVF) med donerade könsceller vid andra vårdinrättningar än universitetssjukhus. Män som föder barn efter ändrad könstillhörighet ska ...
Läs mer