Priser

Vi har avtal med Stockholms Läns Landsting för fertilitetsutredning och ingår i vårdvalet för IVF-behandling. Detta gäller för dig som bor i Stockholms Läns Landsting och  innebär att du kan genomgå fertilitetsutredning samt landstingssubventionerad IVF-behandling hos oss. Vanlig patientavgift gäller, för närvarande 350 kr per person och besök upp till högkostnadsskydd. Remiss krävs för IVF-behandling.

För dig/er som inte är berättigade till landstingssubventionerad behandling gäller priser enligt prislista. Rådfråga oss gärna.

Arbetsgivaren har rätt att bekosta sjukvård som inte är offentligt finansierad. Enligt överenskommelse med arbetsgivaren kan bruttolöneavdrag göras och du/ni kan spara 30-55 % av kostnaden. Läs mer under rubriken bruttolöneavdrag.

Läkemedelskostnader på apotek ingår ej i behandlingsavgiften. För person ansluten till svensk försäkringskassa blir avgiften maximalt 2200 kr per 12 månaders period.

Vid egendonation av ägg (äggfrys) gäller ej högkostnadsskyddet.

Vi reserverar oss från prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar. Uteblivet besök som ej anmälts innan 24 h debiteras med 350 kr.