Priser

Vi har avtal med Stockholms Läns Landsting för fertilitetsutredning och ingår i vårdvalet för IVF-behandling. Detta gäller för dig som bor i Stockholms Läns Landsting och  innebär att du kan genomgå fertilitetsutredning samt landstingssubventionerad IVF-behandling hos oss. Vanlig patientavgift gäller, för närvarande 350 kr per person och besök upp till högkostnadsskydd. Remiss krävs för IVF-behandling.

För dig/er som inte är berättigade till landstingssubventionerad behandling gäller priser enligt prislista. Rådfråga oss gärna.

Läkemedelskostnader på apotek ingår ej i behandlingsavgiften. För person ansluten till svensk försäkringskassa blir avgiften maximalt 2200 kr per 12 månaders period.

Vid egendonation av ägg (äggfrys) gäller ej högkostnadsskyddet.

Vi reserverar oss från prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar. Uteblivet besök som ej anmälts innan 24 h debiteras med 350 kr. OBS, fr o m 1 september 2020 debiteras uteblivet besök med 400 kr enl beslut av Regionfullmäktige!