Spermiedonation – IVF och insemination

Spermiedonation – IVF och insemination

 

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.
Eventuella läkemedelskostnader samt kostnad för ägglossningsstickor tillkommer.

Särskild prövning

Samtal med beteendevetare är obligatoriskt inför behandling, i regel utförs två samtal. Omfattas ej av landstingstaxa.
2 000 kr per samtal

Pregnancy slot/barnrätt

En donator får ge upphov till barn i sex familjer i Sverige. Pregnancy slot/barnrätt ger dig rätt till en sådan andel.
7 000 kr
Denna återbetalas med 6 000 kr om behandlingen ej leder till graviditet.

Insemination

Insemination med donerade spermier
16 000 kr

Paket om 4 inseminationer
47 000 kr
Se avtal

Insemination med parets egna spermier
9 000 kr

SR-IVF

IVF/ICSI med donerade spermier
49 000 kr

3-paket enligt ovan <39 år
99 000 kr

3-paket enligt ovan 39-41 år
107 000 kr

ICSI (befruktning) efter äggfrys

Tining av ägg och befruktning av dessa med donerade spermier
40 000 kr

SR-IVF (IVF med donerade spermier)+ tining av egna ägg efter ED (Äggfrys)

IVF-behandling kombinerat med tining och  ICSI på frysta ägg.
59 000 kr