Resultat

Alla patienter är unika, och chansen att bli gravid efter en IVF-behandling beror mycket på ålder och orsak till barnlösheten. På kliniken lägger vi mycket energi på att anpassa behandlingen till aktuell situation och behov.

I allmänhet blir 35-50 % av paren under 39 år gravida efter en IVF-behandling med återföring av en färsk eller fryst/tinad blastocyst, men det finns stora variationer.
Det är även så att upprepade IVF-behandlingar ökar den sammanlagda möjligheten för ett par att få ett barn. Med dagens frysteknik är chansen att få barn lika stor vid återföring av frysta som vid färska embryon.

I Sverige rapporterar alla IVF-kliniker resultat till det nationella kvalitetsregistret; följ länken för aktuell statistik Q-IVF.
Risken att få missfall efter behandling ligger mellan 10 och 40 procent beroende på kvinnans ålder. Missfallsrisken påverkas inte av om graviditeten har uppstått spontant eller efter fertilitets-behandling.

IVF-resultat är en svårgenomtränglig materia. Många parametrar kan vägas in i redovisningen och att bedöma en klinik genom att titta på medelvärdet för förra årets lyckade behandlingar är därför ett trubbigt verktyg.

Årsrapport från kvalitetsregistret Q-IVF

Q-IVF (kvalitetsregistret för assisterad befruktning) representerar alla IVF-kliniker i Sverige. På deras hemsida hittar du till exempel årsrapporter med resultat, trender och öppna jämförelser.

Syftet med registret är att följa behandlingsresultat och eventuella medicinska risker för såväl IVF-barnen som behandlade kvinnor och män samt att ge de deltagande klinikerna underlag för sitt utvecklings- och kvalitetsarbete. Registret utgör också en grund till vetenskapliga arbeten.

Den senaste årsrapporten finns på Q-IVFs hemsida.