Fertilitetsutredning

Vi reserverar oss för prisförändringar pga kostnadsökningar och, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Vi har avtal med Region Stockholm

Fertilitetsutredningar som är offentligt finansierade kostar 400 kr per person och besök, frikort gäller. Uteblivet besök som ej anmälts innan 24 timmar debiteras med 400 kr per person.

Privat fertilitetsutredning

Par: 4 000 kr
Inkluderar läkarbesök, blodprover och spermaprov om aktuellt

Ensam kvinna/transman: 3 000 kr
Inkluderar läkarbesök och blodprover

Ensam man/transkvinna: 3 000 kr
Inkluderar läkarbesök och spermaprov

Undersökning av äggledarna och livmoder med kontrastultraljud (HSSG) : 2 500 kr

Undersökning av livmoder med koksaltultraljud (HSS): 2 000 kr