Fertilitetsutredning

Priserna gäller från 1 februari 2019.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar. Uteblivet besök som ej anmälts innan 24 timmar debiteras med 350 kr. OBS, fr o m 1 september 2020 debiteras uteblivet besök med 400 kr enl beslut av Regionfullmäktige!

Från den 1 oktober 2016 har vi avtal med Stockholms Läns Landsting för fertilitetsutredningar vilket innebär att det inte krävs remiss för att göra en fertilitetsutredning hos oss och att vanlig besöksavgift gäller, dvs 350 kr/person upp till högkostnadsskydd. Kontakta oss gärna för mer information.

Vi har avtal med Stockholms läns landsting

Fertilitetsutredningar görs mot patientavgift 350 kr/per person och besök.

För dig som inte bor i Sverige alternativt är utförsäkrad

För privat fertilitetsutredning, prisuppgift på förfrågan.