Våra medarbetare


Raghad Samir

Verksamhetschef/Medicinskt ledningsansvarig

Specialistläkare i obstetrik och gynekologi sedan 2010. Subspecialisering inom reproduktionsmedicin 2014. Disputerade inom området cellförändringar i livmoderhalsen 2015.


Docent Staffan Nilsson

Spec. i Obstetrik och Gynekologi

Var med och startade IVF-kliniken Falun 1989 och arbetat med IVF sedan dess. Adjungerad Professor vid Uppsala Universitet. Tidigare chef för Kvinnosjukvården i Falun.


Jenny Stoor

ST-läkare i Obstetrik och Gynekologi

Jenny är snart färdig specialistläkare inom obstetrik och gynekologi och har tidigare arbetat på IVF-kliniken Umeå. Jenny arbetar med infertilitetsutredningar och behandlingar samt utför ultraljudsundersökningar, ägguttag och embryoåterföringar.


Nannie Gegia

Mottagningschef/Leg sjuksköterska

Sjuksköterskeexamen 2014. Tidigare arbetat på Stroke- Neuro- och Njurmedicinavdelningen på Falu lasarett.


Maria Blennborn

Leg. barnmorska

Kvalitetskoordinator

Barnmorskeexamen 1980. Magisterexamen i Omvårdnad. Var med och startade upp kliniken i Falun.


Catarina Rosendahl

Leg. sjuksköterska

Sjuksköterskeexamen 2006. Arbetat på kliniken sedan 2008. Tidigare arbetat på Förlossningsavdelningen och Strokeavdelningen på Falu lasarett.


Ulrica Dahlberg

Leg. sjuksköterska

Operationssköterskeexamen 1985. Arbetar på kliniken sedan februari 2018. Tidigare arbetat inom operations- och mottagningsverksamhet i Falun, Uppsala och Malmö.Sofie Häggkvist

Undersköterska

Undersköterska sedan 2006. Arbetar på kliniken sedan oktober 2018. Tidigare arbetat på Förlossning och BB, Falu lasarett.

 


Mimmi Norén

Undersköterska


Maria Berglund

Leg. sjuksköterska

Sjuksköterskeexamen 2015. Arbetat på kliniken sedan 2019. Tidigare arbetat på Barnkliniken och Kvinnokliniken vid Falu lasarett.


Johanna Nilsson

Leg. sjuksköterska


Linnéa Fehrm

Leg. sjuksköterska


Sara Lundgren

Enhetschef lab/Embryolog


Sara Lundberg

Embryolog

Fil mag. Medicinsk näringslära, Fil lic. Infektionsbiologi vid Karolinska Institutet. Har tjänstgjort sedan 2006.


Martina Liss

Biolog

Har en masterexamen i biologi från Stockholms Universitet. Arbetar på klinikens laboratorium sedan oktober 2018.Lena Rogberg

Klinisk Embryolog (ESHRE-certifierad  2009)
Arbetat på Fertilitetscentrum sedan 2006, innan dess 1988 på Huddinge sjukhus samt SU/Sahlgrenska sjukhuset. Internrevisor och kvalitetsansvarig på laboratoriet.


Mika Larsson

Läkarsekreterare/Administratör

Utbildad sjuksköterska och läkarsekreterare. Arbetar på kliniken sedan 1991. Ansvarar för fakturafrågor, reception och administration m m.


Christina Egrelius Schavon

Läkarsekreterare/Administratör

Utbildad läkarsekreterare. Arbetar på kliniken sedan 2010. Ansvarar för fakturafrågor, reception och administration m m.


Joachim Tallroth

IT-support/Administratör