IVF-processen – när kan det gå fel och hur gör vi sedan?