Våra medarbetare


Håkan Wramsby

Docent i obstetrik & gynekologi
Håkan har arbetat med IVF sedan början av 1980-talet, först vid Malmö allmänna sjukhus, sedan vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Håkan startade 1986 tillsammans med Per Sundström Curakliniken i Malmö och tillsammans med Steffan Lundberg
IVF-kliniken Stockholm år 2000, som nu bytt namn till Livio Fertilitetscentrum  sedan januari 2018.


Marie Klinta

Verksamhetschef/ Leg. barnmorska


Cina Nyberg

Medicinsk ledningsansvarig/
Spec. i Obstetrik och Gynekologi
Cina har arbetat på Regionsjukhuset Gävle som överläkare framförallt inom gynekologisk kirurgi och fertilitet. Hon har även varit verksam på IVF- kliniken Falun. Kommer närmast från Fertilitetscentrum Stockholm. Cina började på IVF-kliniken Stockholm 2017 som nu bytt namn till Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen sedan januari 2018.


Kerstin Krüger

Spec. i Obstetrik och Gynekologi
Kerstin har varit verksam inom reproduktionsmedicin sedan 2002. Arbetade på Fertilitetsenheten Huddinge Universitetssjukhus åren 2002-2003 och på IVF-kliniken vid Sophiahemmet åren 2003-2012. IVF-kliniken Stockholm 2012 som nu bytt namn till Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen sedan januari 2018.


Helene Haesert

Spec. i Obstetrik och Gynekologi
Helene är gynekolog sedan 2006. Hon har varit verksam inom gynekologisk öppenvård på Ultragyn Odenplan i 6 år och arbetat både med allmän gynekologisk mottagning samt infertilititetsutredningar. Helene IVF-kliniken Stockholm 2013 som nu bytt namn till
Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen sedan januari 2018.


Saad Nano

Spec. i Obstetrik och Gynekologi
Började på Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen  2017.


Ingalill Olsson

Leg. barnmorska
Ingalill svarar på frågor, assisterar vid äggplockning samt återföringar ger instruktion om medicinering i behandling. Har även arbetat på förlossningen, BB-vård och mödravård.  Ingalill började på IVF-kliniken Stockholm 2006 som nu bytt namn till Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen sedan januari 2018.


Nina Matsjons-Lindgren

Leg. barnmorska
Nina hjälper våra par med frågor, instruerar om medicinering i behandling samt assisterar vid äggplockning och återföring. Arbetade innan inom mödrarvård samt förlossning. Började på  IVF-kliniken Stockholm 2007 som nu bytt namn till Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen sedan januari 2018.


Catharina Berglund

Leg. barnmorska
Catharina ger råd inför och under behandling, ger instruktion om medicinering i behandling samt assisterar vid äggplockning och återföring. Arbetade inom förlossning samt mödrarvård tidigare. Började på IVF-kliniken Stockholm 2011 som nu bytt namn till Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen sedan januari 2018.


Lovisa Gabrielssson

Leg. barnmorska
Lovisa assisterar vid äggplockning och återföring, ger råd inför och under behandling samt ger instruktion om medicinering i behandling. Började på Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen 2018. Arbetade dessförinnan inom mödravården, förlossningen.


Cecilia Lené

Leg. barnmorska / Mottagningschef
Cecilia ger råd inför och under behandling samt ger instruktion om medicinering i behandling. Cecilia assisterar vid äggplockning och återföring. Började på IVF-kliniken Stockholm 2015 som nu bytt namn till Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen sedan januari 2018. Arbetade dessförinnan inom mödravården, förlossningen och risk BB.


Karin Holmsten

Leg. barnmorska
Karin hjälper våra par med frågor, instruerar om medicinering i behandling samt assisterar vid äggplockning och återföring.
Började på IVF-kliniken Stockholm 2017 som nu bytt namn till Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen sedan januari 2018.


Susanne Sörensen

Undersköterska
Susanne hjälper till i receptionen, utför provtagningar samt tar hand om paren före och efter ägguttag samt vid återföring. Susanne började på på IVF-kliniken Stockholm 2011 som nu bytt namn till Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen sedan januari 2018Har abetat inom vården sedan 1984.


Vinni Mölleborn

Undersköterska
Vinni utför provtagningar samt tar hand om paren före och efter ägguttag samt vid återföring. Vinni började på
Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen 2018. Har abetat inom vården sedan 1982.


Sirpa Lundman

Laboratoriechef
Cert. Klinisk embryolog ESHRE 2011
Sirpa tar hand om ägg och spermier, gör ICSI och ser till att embryon har optimal miljö för fortsatt utveckling.  Sirpa har jobbat med IVF sedan 1996 Började på IVF-kliniken Stockholm 2000 som nu bytt namn till Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen sedan januari 2018.


Susanne Callender

Cert. Klinisk embryolog ESHRE 2018
Susanne tar hand om ägg och spermier i laboratoriet och ser till att embryon har den optimala miljön för delning och fortsatt utveckling. Susanne är våran internrevisor. Började på IVF-kliniken Stockholm 2014 som nu bytt namn till Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen sedan januari 2018.


Lisa Leeb

Embryolog
Lisa tar hand om ägg och spermier i laboratoriet och ser till att embryon har den optimala miljön för delning och fortsatt utveckling. Hon har tidigare arbetat hos oss 2002-2013. Lisa började åter november 2017 på IVF kliniken Stockholm, som nu bytt namn till Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen sedan januari 2018.


Marcela Fortis

Embryolog
Cert. Klinsk Embryolog (ESHRE 2017 & REDLARA 2015)
Marcela är MSc. i genetik. Hon tar hand om ägg och spermier i laboratoriet och ser till att embryon har den optimala miljön för delning och fortsatt utveckling. Marcela har jobbat med IVF sedan 2011 i Brasilien. Började på IVF-kliniken Stockholm 2016 som nu bytt namn till Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen sedan januari 2018. (Föräldrarledig)


Lena Rogberg

Klinisk Embryolog (ESHRE-certifierad  2009)
Arbetat på Fertilitetscentrum sedan 2006, innan dess 1988 på Huddinge sjukhus samt SU/Sahlgrenska sjukhuset. Internrevisor och kvalitetsansvarig på laboratoriet.


Lars Pettersson

Embryolog
Han tar hand om ägg och spermier i laboratoriet och ser till att embryon har den optimala miljön för delning och fortsatt utveckling. Började på IVF-kliniken Stockholm 2016 som nu bytt namn till Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen sedan januari 2018.


Robin Isby

Embryolog
Robin tar hand om ägg och spermier i laboratoriet och ser till att embryon har den optimala miljön för delning och fortsatt utveckling. Robin började på
Började på IVF-kliniken Stockholm juni 2017 som nu bytt namn till Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen sedan januari 2018.


Moses Njenga

Biomedicinsk analytiker
Han tar hand om ägg och spermier i laboratoriet och ser till att embryon har den optimala miljön för delning och fortsatt utveckling. Började på Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen januari 2018.

 


Christina Chronberg

Receptionist / Admininstratör
Det är Kicki du möter i receptionen. Kicki arbetade tidigare med marknadsundersökningar.
Började på IVF-kliniken Stockholm 2009 som nu bytt namn till Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen sedan januari 2018.


Annika Eliasson

Ekonomi
Annika sköter allt som har med ekonomi att göra.  Började på IVF-kliniken Stockholm 2010 om nu bytt namn till Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen sedan januari 2018.