Våra medarbetare


Håkan Wramsby

Docent i obstetrik & gynekologi
Håkan har arbetat med IVF sedan början av 1980-talet, först vid Malmö allmänna sjukhus, sedan vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Håkan startade 1986 tillsammans med Per Sundström Curakliniken i Malmö och tillsammans med Steffan Lundberg IVF-kliniken Stockholm
år 2000, som nu bytt namn till Livio Fertilitetscentrum sedan januari 2018.


Marie Klinta

Verksamhetschef/ Leg. barnmorska


Cina Nyberg

Medicinsk ledningsansvarig/
Spec. i Obstetrik och Gynekologi
Cina har arbetat på Regionsjukhuset Gävle som överläkare framförallt inom gynekologisk kirurgi och fertilitet. Hon har även varit verksam på IVF- kliniken Falun. Kommer närmast från Fertilitetscentrum Stockholm. Cina började arbeta på kliniken 2017.


Kerstin Krüger

Spec. i Obstetrik och Gynekologi
Kerstin har varit verksam inom reproduktionsmedicin sedan 2002. Hon arbetade på Fertilitetsenheten Huddinge Universitetssjukhus åren 2002-2003 och på IVF-kliniken vid Sophiahemmet åren 2003-2012. Kerstin började arbeta på kliniken 2012.


Helene Haesert

Spec. i Obstetrik och Gynekologi
Helene är gynekolog sedan 2006. Hon har varit verksam inom gynekologisk öppenvård på Ultragyn Odenplan i 6 år och arbetat både med allmän gynekologisk mottagning samt infertilititetsutredningar. Helene började arbeta på kliniken 2013.


Saad Nano

Spec. i Obstetrik och Gynekologi
Saad är gynekolog sedan 1993. Han har varit verksam inom gynekologisk kirurgi och fertilitet. Saad har tidigare arbetat i Belgien, mellanöstern samt på Södersjukhuset. Saad började arbeta på kliniken 2017.


Ingalill Olsson

Leg. barnmorska
Ingalill svarar på frågor, assisterar vid äggplockning samt återföringar ger instruktion om medicinering i behandling. Har även arbetat på förlossningen, BB-vård och mödravård. Ingalill började arbeta på kliniken 2006.


Nina Matsjons-Lindgren

Leg. barnmorska
Nina hjälper våra par med frågor, instruerar om medicinering i behandling samt assisterar vid äggplockning och återföring. Hon arbetade innan inom mödrarvård samt förlossning. Nina började arbeta på kliniken 2007.


Catharina Berglund

Leg. barnmorska
Catharina ger råd inför och under behandling, ger instruktion om medicinering i behandling samt assisterar vid äggplockning och återföring. Hon arbetade inom förlossning samt mödrarvård tidigare. Catharina började arbeta på kliniken  2011.


Lovisa Gabrielssson

Leg. barnmorska
Lovisa assisterar vid äggplockning och återföring, ger råd inför och under behandling samt ger instruktion om medicinering i behandling. Hon arbetade dessförinnan inom mödravården, förlossningen. Lovisa började arbeta på kliniken 2018.


Cecilia Lené

Leg. barnmorska / Mottagningschef
Cecilia ger råd inför och under behandling samt ger instruktion om medicinering i behandling. Cecilia assisterar vid äggplockning och återföring. Hon arbetade dessförinnan inom mödravården, förlossningen och risk BB. Cecilia började arbeta på kliniken 2015.


Karin Holmsten

Leg. barnmorska
Karin hjälper våra par med frågor, instruerar om medicinering i behandling samt assisterar vid äggplockning och återföring. Hon har tidigare arbetat på vår klinik i Umeå. Karin började arbeta här på kliniken 2017.


Susanne Sörensen

Undersköterska
Susanne hjälper till i receptionen, utför provtagningar samt tar hand om paren före och efter ägguttag samt vid återföring. Hon har arbetat inom vården sedan 1984. Susanne började arbeta på kliniken 2011.


Vinni Mölleborn

Undersköterska
Vinni utför provtagningar samt tar hand om paren före och efter ägguttag samt vid återföring.Hon har abetat inom vården sedan 1982. Vinni började arbeta på kliniken 2018.


Sirpa Lundman

Laboratoriechef
Cert. Klinisk embryolog ESHRE 2011
Sirpa tar hand om ägg och spermier  i laboratoriet och ser till att embryon har optimal miljö för fortsatt utveckling.  Sirpa har jobbat med IVF sedan 1996 först på Reproduktions enheten på Huddinge sjukhus och på denna klinik sedan starten 2000.


Susanne Callender

Cert. Klinisk embryolog ESHRE 2018
Susanne tar hand om ägg och spermier i laboratoriet och ser till att embryon har den optimala miljön för delning och fortsatt utveckling. Hon är vår internrevisor. Susanne började arbeta på kliniken 2014.


Lisa Leeb

Embryolog
Lisa tar hand om ägg och spermier i laboratoriet och ser till att embryon har den optimala miljön för delning och fortsatt utveckling. Hon har tidigare arbetat hos oss 2002-2013. Lisa kom tillbaka till kliniken 2017.


Marcela Fortis

Embryolog
Cert. Klinsk Embryolog (ESHRE 2017 & REDLARA 2015)
Marcela är MSc. i genetik. Hon tar hand om ägg och spermier i laboratoriet och ser till att embryon har den optimala miljön för delning och fortsatt utveckling. Hon har jobbat med IVF sedan 2011 i Brasilien. Marcela började arbeta på kliniken 2016


Moses Njenga

Leg.Biomedicinsk analytiker
Moses tar hand om ägg och spermier i laboratoriet och ser till att embryon har den optimala miljön för delning och fortsatt utveckling. Han har tidigare arbetat på Reproduktions enheten på Huddinge sjukhus. Moses började arbeta på kliniken 2018.

 


Christina Chronberg

Receptionist / Admininstratör
Det är Kicki du möter i receptionen. Hon arbetade tidigare med marknadsundersökningar.
Kicki började arbeta på kliniken 2009.


Annika Eliasson

Ekonomi
Annika sköter allt som har med ekonomi att göra. Hon började arbeta på kliniken 2010.