Mer info om nedfrysning av obefruktade ägg

Eventuella risker/nackdelar med äggfrysning

Det är viktigt att du är medveten om att kliniken inte kan garantera att man från nedfrusna äggceller kommer att få ägg av god kvalitet som kan befruktas och bli till en graviditet. Nedfrysning/upptining av äggceller är fortfarande en relativt ny teknik och även om tusentals barn redan är födda kan vi inte klart säga att tekniken är helt säker innan långtidsuppföljningar är gjorda.

Det är också viktigt att du är medveten om att det liksom vid varje IVF-behandling är omöjligt att förutse utfallet av en graviditet. Det är bra om du läser det som finns skrivet om vanlig IVF-behandling.

Vilken betydelse har åldern?

Det är kvinnans ålder vid nedfrysning av ägget som påverkar resultatet och inte åldern vid själva embryoåterförandet längre fram. Åldersfaktorn är speciellt betydelsefull för de kvinnor som är äldre än 35 år eftersom man då ser en snabbare nedgång av såväl antalet äggceller som deras kvalitet och livskraft. Din äggreserv är därför viktig att utreda. Vår rekommendation är att man ska vara yngre än 38 år för att frysa äggceller och vi kan inte erbjuda tjänsten till kvinnor som fyllt 40 år. Vi kan heller inte rekommendera behandling för yngre kvinnor med kraftigt nedsatt äggreserv.

Nedfrysning av äggceller – passar det mig?

Utredning av din äggreserv tillsammans med din ålder och andra medicinska förutsättningar avgör vad vi kan erbjuda. Om du bedöms väl lämpad för äggfrysning kan den första nedfrysningsproceduren av äggceller starta redan 2-4 veckor efter utredning.

Nödvändiga undersökningar före start

Före behandling måste man alltid komma för en konsultation med en av våra specialistläkare för information och utredning av din äggreserv. Ett samtal med vår psykolog ingår också.

Hur går behandlingen inför äggfrys till?

Proceduren är mycket lik den som sker vid traditionell IVF- behandling. Med hjälp av läkemedel (hormoninjektioner) stimulerar man äggstockarna. Stimuleringen kontrolleras med ultraljud och därefter görs ägguttaget i lokalbedövning. Äggcellerna fryses samma dag. Se vidare information om IVF-behandling.

Hur länge kan mina äggceller frysförvaras?

Än så länge finns ingen lagstiftning om hur länge äggceller får vara frysta men kvinnan får inte ha fyllt 45 år vid upptining och befruktning. Äggcellerna fryses i flytande kväve ner till -196° där all celldelning avstannar. Hur länge de varit frysta påverkar därför inte resultatet.

Hur går behandlingen till när man sen vill försöka bli gravid?

Behandling med frysta/tinade äggceller går till på samma sätt som om man återför frysta/tinade embryon. Man använder hormontabletter för att förbereda livmoderslemhinnan för mottagande av embryot. De nedfrysta äggcellerna tinas upp och man utför sen ICSI med sin partners spermier. Vid lyckad befruktning och embryoutveckling inplanteras sedan ett embryo efter 2-5 dagar till livmodern.

Hur stor är chansen att lyckas?

Äggfrysning har inte använts så länge och i sådan omfattning att säker statistik finns. På de kliniker i världen där metoden är etablerad är resultaten jämförbara med vanlig IVF. Kvinnans ålder vid nedfrysning av äggceller är den faktor som spelar störst roll för chansen att lyckas.

Fertilitetscentrum i Göteborg har genomfört en studie på 40 kvinnor som genomgick IVF-behandling. Hos varje kvinna frystes (vitrifierades) ett ägg. Kort därefter tinades det upp och befruktades med partnerns spermier. Ca 80% av de upptinade äggen överlevde och kunde mikroinjiceras. Av dessa blev 73% befruktade och 95% delade sig vidare till embryostadiet. Chansen att uppnå blastocyststadiet efter 5-6 dagars odling tycktes vara något lägre hos de upptinade äggen jämfört med de ägg som inte blivit nedfrysta. Av de 4 embryoåterföranden som gjordes i studien blev 3 gravida där alla fick barn.

Lagstiftning och regelverk

I Sverige finns än så länge ingen lagstiftning inom området ”äggfrysning”. I väntan på detta sätter vi upp egna riktlinjer (som alltså senare kan komma att ändras). Man får inte ha fyllt 40 år när man fryser ner sina äggceller och får inte ha fyllt 45 år vid embryoåterförandet.

Innan behandlingen påbörjas måste du läsa och fylla i ett samtycke, ett juridiskt kontrakt där bestämmelser för förvaring och utnyttjande av äggcellerna avtalas.

Säkerhet

Fram tills idag har fler än 2 000 barn fötts i världen efter äggfrysning/tining. Dessa har inte skiljt sig från barn födda efter vanlig IVF eller från spontana graviditeter.

Hur går jag vidare?

Om du önskar frysa ned dina äggceller på Livio Fertilitetscentrum Gärdet eller om du önskar få mer information om vad vår klinik kan erbjuda är du välkommen att beställa tid för konsultation och rådgivning.