Kvalitet

Kvalitetsarbete

Vi har valt att arbeta med ISO-standarder som är internationellt accepterade. Idag är alla kliniker i koncernen certifierade enligt ISO 9001. Spermaprovsanalyser via Livio Gärdet är dessutom ISO 15189-ackrediterade via SWEDAC (sedan år 2007). Den första IVF-klinik som ISO-certifierades i Norden, vilket skedde 2002, finns också inom koncernen.

Kvalitet innebär för oss också att uppfylla de förväntningar som patienten/paren ställer på oss. För en bra helhetsupplevelse krävs även ett bra omhändertagande. Omhändertagande handlar i första hand om att lyssna, resonera öppet, att redovisa hur olika behandlingsalternativ kan värderas och övervägas beroende på patientens unika förutsättning. Målet med detta förhållningssätt är att ge en så realistisk bild som möjligt inför beslut om behandling.

Som grund för Livios kvalitetspolicy ligger följande kärnvärden:

Kvalitet

Kvalitetstänkande i allt vi gör är nyckeln till framgång. Metoderna vi använder är beprövade och evidensbaserade.

Patientfokus

Vi värnar om patientens/parets helhetsupplevelse. Vår medicinska specialistkompetens tillsammans med vår dedikerade omsorg ska skapa tillit inför, under och efter behandlingsprocessen. Nöjda patienter är våra viktigaste ambassadörer.

Arbetstillfredsställelse

Som kunskapsföretag är personalens kompetens och engagemang vår viktigaste resurs för förverkligandet av företagets visioner och mål. Med kunniga och motiverade medarbetare blir vårt företag livskraftigt och framgångsrikt..

Resultatorienterad

Laboratoriet är hjärtat i vår verksamhet. Våra högkvalitativa laboratorier tillsammans med alla medarbetares kompetens och professionalitet leder till mycket goda resultat.

Vår målsättning är helt enkelt att erbjuda behandlingar i toppklass.