Organisation

Livio grundades under namnet IVF-kliniken Stockholm AB år 2000. Därefter har verksamheten vuxit till en koncern med nio privata fertilitetskliniker i Sverige, Norge och Island under samlingsnamnet IVF Sverige. I början av 2018 övergav man kliniknamnen IVF-kliniken, Fertilitetscentrum samt moderbolagets namn IVF Sverige, för att samlas under det gemensamma namnet Livio Fertilitetscentrum. Livio har även sitt eget forskningsbolag, Livio Research.

Bland Livios ägare finns förutom grundarna även Stiftelsen Promobilia samt Staffan Nilsson, grundare av Livio Fertilitetscentrum Falun.

 

Styrelse Livio

Håkan Wramsby, grundare Livio, styrelseordförande

Steffan Lundberg, grundare Livio, ledamot

Staffan Nilsson, grundare Livio Fertilitetscentrum Falun, ledamot

Eric Persson,  Stiftelsen Promobilia, ledamot

Henrik Hernander, VD Livio, adjungerad styrelsen

 

Koncernledning Livio

Henrik Hernander, VD

Anna Karin Lind, medicinsk chef

Kristina Löfdahl, verksamhetschef Livio Fertilitetscentrum Umeå

Raghad Samir, verksamhetschef Livio Fertilitetscentrum Falun

Marie Klinta, verksamhetschef Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen

Camilla Stenfelt, verksamhetschef Livio Fertilitetscentrum Gärdet

Göran Westlander, verksamhetschef Livio Fertilitetscentrum Göteborg

Christina Persson, verksamhetschef Livio Fertilitetscentrum Malmö

Suzanne Lindholm, verksamhetschef Barnmorskemottagningen Livio Malmö

Nan Birgitte Oldereid, verksamhetschef Livio IVF-klinikken Oslo

Snorri Einarsson, verksamhetschef Livio Reykjavík

Arthur Aanesen, verksamhetschef IVF-gruppen Sophiahemmet

Mona Bungum, verksamhetschef Livio Egg and Sperm Bank

 

Stab

Merete Forssberg Madshus, Marknads- och försäljningsansvarig

Elisabet Sandgathe, Ekonomichef

Anders Skoog, IT-chef

Joacim Larsson, HR-ansvarig