Partnerinsemination - AIH

Insemination rekommenderas idag nästan enbart om paret har svårt att genomföra samlag. Mannens spermaprov prepareras och förs in i livmodern med en tunn plastkateter i samband med kvinnans ägglossning.

Om inseminationen inte lyckas är IVF ett möjligt nästa steg.