Våra medarbetare


Göran Westlander

Verksamhetschef
Överläkare, medicine doktor

Specialist i Obstetrik & Gynekologi sedan 1993. Arbetat med IVF sedan 1995 vid SU/ Sahlgrenska sjukhuset och University of Adelaide, Australien. Disputerat 2001 med en avhandling om manlig infertilitet.


Anna Karin Lind

Överläkare, medicine doktor

Specialist i Obstetrik & Gynekologi sedan 2001, i Allmän kirurgi sedan 1998. Disputerat 2006 med en avhandling om ägglossning. Är även medicinsk chef för LIVIO Sverige AB, vilket innebär ett övergripande medicinskt ansvar för koncernens 8 kliniker.


Lena Lindborg

Överläkare

Specialist i Obstetrik & Gynekologi sedan 1993. Arbetat med IVF sedan 1995 vid SU/ Sahlgrenska sjukhuset.


Antonia Sazonova

Överläkare, medicine doktor

Specialist i Obstetrik & Gynekologi sedan 1999.  Har tidigare arbetat med IVF vid  SU/ Sahlgrenska sjukhuset sedan 2007. Disputerade  2013  med en avhandling om barn födda efter IVF samt deras mödrar under graviditet och förlossning.


Kia Borg

Kvalitetssamordnare och Forskningsbarnmorska
Har arbetat på LIVIO Fertilitetscentrum sedan 1992. Koordinerar de studier som genomförs vid kliniken och har sedan 2000 arbetat med klinikens kvalitetssystem. Verkar även som kvalitetskonsult.


Jessica Enqvist

Enhetschef/leg barnmorska


Petra Jettman

Leg barnmorska

 


Ann-Charlotte Carlsson

Leg barnmorska
Leg barnmorska sedan 1992. Arbetat på LIVIO Fertilitetscentrum sedan 1995. Tidigare arbetat inom barnmedicin-neonatalvård, BB-förlossningsvård sedan 1987 samt infertilitet och IVF sedan 1994.


Kerstin Edvardsson

Leg barnmorska
Leg barnmorska sedan 1982. Har arbetat inom förlossning, BB, mödrahälsovård och har 20 års erfarenhet inom gynekologi. Började arbeta med infertilitet och IVF 2011 och har varit på LIVIO Fertilitetscentrum sedan 2014.


Lillemor Küchler

Leg barnmorska


Carina Lindfors

Leg barnmorska
Leg barnmorska sedan 2005. Arbetat som sjuksköterska inom kirurg/akutvården och som barnmorska på förlossning/BB. Anställd på LIVIO Fertilitetscentrum sedan maj 2017.


Sara Lindström

Leg barnmorska

 


Annika Söderman

Leg barnmorska
Leg. barnmorska sedan 1996.Tidigare arbetat inom akutvården och som barnmorska inom förlossning / BB. Arbetat på LIVIO Fertilitetscentrum sedan 2007.


Aisling Ahlström

Laboratoriechef
Cert. Klinisk embryolog ESHRE


Karolina Bäck

Klinisk Embryolog (ESHRE-certifierad)


Gunilla Caisander

Embryolog

Arbetar på laboratoriet sedan 2013. Har dessförinnan arbetat med kvalitet och forskning på humana embryonala stamcellslinjer  i tolv år.


Kristina Gunnarsson

Klinisk Embryolog (ESHRE-certifierad 2011)
Arbetat på LIVIO Fertilitetscentrum sedan 2007. Tidigare arbetat med forskning vid Göteborgs Universitet. Även arbetat en period på IVF-Kliniken Göteborg.


Kim Kristensen

Embryolog

IT-Tekniker på koncern-nivå


Sophie Larsson

Klinisk Embryolog (ESHRE-certifierad 2015)

Arbetat på LIVIO Fertilitetscentrum sedan 2007. Biomedicinsk analytiker samt internrevisor.
Tidigare bl.a. jobbat med kvalitet och mikrobiologi inom vatten och livsmedel.


Eva Reismer

Klinisk Embryolog (ESHRE-certifierad 2011)

Biomedicinsk analytiker och har arbetat med IVF sedan 1989. Arbetar på Livio Fertilitetscentrum sedan 1994.


Lena Rogberg

Klinisk Embryolog (ESHRE-certifierad  2009)
Arbetat på LIVIO Fertilitetscentrum sedan 2006, innan dess 1988 på Huddinge sjukhus samt SU/Sahlgrenska sjukhuset. Internrevisor och kvalitetsansvarig på laboratoriet.


Susanne Wennerström

Klinisk Embryolog (ESHRE-certifierad 2011)
Arbetat på LIVIO Fertilitetscentrum sedan 1997. Är internrevisor  och har tidigare arbetat med molekylärbiologisk forskning på ett bioteknikföretag.


Cecilia Westin

Klinisk Embryolog (ESHRE-certifierad 2011)
Arbetat på LIVIO Fertilitetscentrum sedan 2001. Dessförinnan 6år med IVF på Akademiska sjukhuset i Uppsala.


Elisabet Sandgathe

Ekonomichef
Arbetat på LIVIO Fertilitetscentrum sedan 1988. Diplomerad controller DIHM 93.


Linda Sundén

Ekonomiassistent
Arbetat på LIVIO Fertilitetscentrum sedan 2008.


Eva Johannesson

Undersköterska
Arbetat på LIVIO Fertilitetscentrum sedan 2004. Verksam på operations- och uppvaksavdelningen i samband med ägguttag samt äggåterförande. Har tidigare 20 års erfarenhet inom akutvården.


Ulrika Hansson

Medicinsk sekreterare
Började på kliniken i september 2017.


Ulrika Wiholm

Receptionist


Agneta Rosengren

Lokalvårdare och serviceansvarig
Arbetat på LIVIO Fertilitetscentrum sedan 2003.


Jonas Gudmunsén

Systemutvecklare


Anders Skoog

IT-Chef


Catharina Gidlööf

Leg. psykoterapeut