Nedfrysning av egna ägg och spermier

Stimulering och nedfrysning av ägg

Första behandlingen
30 000 kr
Påföljande behandlingar
25 000 kr

Läkemedelskostnader tillkommer.

Frysförvaring efter 1 år
3000 kr/år

Infrysning och förvaring av spermier i 1 år

3000 kr

Frysförvaring efter 1 år
3000 kr/år