Våra medarbetare


Christina Persson

Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig Livio Fertilitetscentrum Malmö

Christina är specialist i gynekologi och obstetrik och arbetade innan hon kom till Livio Fertilitetscentrum Malmö, på Kvinnokliniken vid Haukeland Universitetssjukhus i Bergen, Norge. Där arbetade hon som överläkare tillknuten Avdelningen för assisterad befruktning mellan 2010 och 2013. Hon har sedan tidigare bred erfarenhet av gynekologi och obstetrik.


Malin Sundler

Specialist i obstetrik & gynekologi

Malin har arbetat som specialistläkare på kvinnokliniken,  Skånes Universitetssjukhus och har under flera år där varit ansvarig för familjeplaneringsenheten. Malin har utöver allmän gynekologi även arbetat mycket med patienter med endometrios och vulvaproblem, där hon var med och startade upp endometriosteamet. Hon har också arbetat med mödravård och studerat sexologi. Utöver detta har Malin också varit styrelseledamot i SFOG (specialistföreningen för obstetrik och gynekologi).


Britt Friberg

Specialist i obstetrik & gynekologi

Britt är docent och gynekolog med lång erfarenhet inom reproduktionsmedicin. Hon har utöver detta varit ordförande i Svensk förening för obstetrik och gynekologi arbets- och referensgrupp för ofrivillig barnlöshet och i Vävnadsrådets grupp för könsceller. Britt började hos oss på Livio Fertilitetscentrum Malmö 2017.


Ylva Ehrnström

Laboratoriechef

Ylva är utbildad Biomedicinsk Analytiker och ESHRE- certifierad klinisk embryolog sedan 2010.  Har arbetat med IVF sedan 1993. Hon ser till att ägg och spermier trivs i labbet samt att laboratoriearbetet håller en hög kvalité.


Renata Gustafsson

Embryolog och kvalitetskoordinator

Renata är biolog och kommer närmast från Lunds Universitet där hon arbetat som forskare. Hon har tagit doktorsexamen i Utvecklingsbiologi 2008 och har specialiserat sig inom Embryologi. Här ser hon till att ägg och spermier trivs i labbet och innehar också rollen som skyddsombud. Internrevisor och kvalitetskoordinator på laboratoriet.


Lena Rogberg

Klinisk Embryolog (ESHRE-certifierad  2009)
Arbetat på Fertilitetscentrum sedan 2006, innan dess 1988 på Huddinge sjukhus samt SU/Sahlgrenska sjukhuset.


Khaled Abu Ali

Cell- och molekylärbiolog (tjänstledig)

Khaled är molekylärbiolog och har tidigare arbetat inom IVF i Jordanien och även vid vår ivf klinik i Umeå. Khaled har utöver detta forskat inom mikrobiologi och reproduktion immunologi.


Mirela Curic

Biomedicinsk analytiker

 


Malin Bergman

Enhetschef mottagning

Malin är sjuksköterska har sedan år 2000 arbetat som sjuksköterska på Skånes Universitetssjukhus. Hon har lång erfarenhet av IVF behandlingar då hon under 6,5 år varit anställd på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) innan hon började här år 2015. Malin förser patienter med all praktisk information kring behandling, svarar på frågor, planerar in behandlingar samt utför kontroller. Hon innehar även rollen som donationssjuksköterska på vår klinik.


Charlotte Wrangel

Sjuksköterska

Charlotte har arbetat med IVF sedan 2001. Hon tar hand om patienterna i de olika delarna före, under och efter behandlingen. Charlotte förser patienterna med all praktisk information kring behandlingen, svarar på frågor, planerar in behandlingar samt utför kontroller.


Annica Netterheim

Sjuksköterska

Annica har arbetat som sjuksköterska sedan år 2009. Under fem års tid har hon varit verksam på RMC (reproduktionsmedicinkt centrum på SUS). Annica ser fram emot att kunna hjälpa dig/er med all praktisk information kring behandling  och svara på frågor.


Gunilla Schyberg

Barnmorska

Gunilla har arbetat med IVF sedan 2008. Hon tar hand om patienterna i de olika delarna före, under och efter behandlingen. Gunilla förser patienterna med all praktisk information kring behandlingen, svarar på frågor, planerar in behandlingar samt utför kontroller.


Suzanne Lindholm

Verksamhetschef Barnmorskemottagningen Livio

Suzanne är sjuksköterska med lång erfarenhet av ledande befattningar både inom läkemedelsindustrin och inom den offentliga sjukvården. Hon har tidigare arbetat som chef för Kliniska prövningsenheten på AstraZeneca och för Centraloperation på Skånes Universitetssjukhus. Suzanne började här på kliniken 2013. Arbetar även som sjuksköterska på Livio Fertilitetscentrum Malmö.


Erika Pap

Ekonomiassistent och receptionist

Erika har börjat på kliniken i augusti 2014. Hon sköter mottagningen i receptionen och ansvarar för fakturering.


Katarina Lundqvist

Undersköterska

Katarina är utbildad undersköterska sedan 1996. I denna roll har hon framförallt arbetat på vårdboenden och som personlig assistent. De senaste åren har Katarina varit verksam som flygvärdinna. Hennes tjänst är uppdelad på IVF kliniken och barnmorskemottagningen.