Priser

En IVF-behandling är en individuell behandlingsprocess. Därför är det också svårt att säga vad behandlingen fram till en graviditet kostar. Rådfråga oss gärna – vi vägleder dig och din partner!

Sedan flera år är IVF-behandling godkänd som personalförmån av Skatteverket och paret kan göra bruttolöneavdrag på 30-55 % av kostnaden om överenskommelse med arbetsgivaren därom har träffats. Det är då viktigt att du lämnar en av din arbetsgivare underskriven blankett för bruttolöneavdrag före behandlingsstart till barnmorskan. Om din arbetsgivare betalar hela behandlingskostnaden ska du också lämna in en underskriven blankett före behandlingstart.

I samarbete med Human Finans erbjuder IVF-kliniken humana lån och krediter till din och din partners IVF-behandling.

Vad kostar en IVF-behandling?

En förändring i prissättningen har skett fr.o.m. 2017-01-01. Det som förändras är att vi nu erbjuder tre olika tre paketsavtal, ett för par där kvinnan är < 35 år, ett där kvinnan är mellan 35- 38 år och ett för par där kvinnan är 39-41 år. Dock är det alltid en medicinsk bedömning som ligger till grund för om det är möjligt att teckna dessa avtal eller ej. Liksom tidigare tillämpas ett enhetspris oavsett om mikroinjektion (ICSI) är nödvändig eller ej.

Vi föredrar att ni betalar med kort eller via faktura. I undantagsfall kan vi acceptera kontant betalning men då utgår en avgift på 1% av det aktuella beloppet vilket motsvarar vår egen administrationsavgift för detta.