IVF-behandling

Priserna gäller från och med januari 2020

Vid IVF ska betalning ske före äggaspiration. Faktura skickas ut vid behandlingsstart. Eventuella kostnader för provtagning och ultraljud som sker på annan ort samt läkemedelskostnader på apotek tillkommer till behandlingsavgiften. För person ansluten till svensk försäkringskassa blir avgiften maximalt 2 300 kr per 12-månaders period.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Läkarbesök inför behandling

1 800 kr

IVF-behandling

Behandlingen inkluderar stimuleringskontroll , ägguttag och återförande.

35 000 kr

Paket om tre IVF-behandlingar (kvinnan < 35 år)

Det är alltid en medicinsk bedömning som ligger till grund för om det är möjligt att teckna trepaketsavtal. Behandling inkluderar stimuleringskontroll, ägguttag och återförande.

65 000 kr

Paket om tre IVF-behandlingar (kvinnan 35-38 år)

Det är alltid en medicinsk bedömning som ligger till grund för om det är möjligt att teckna trepaketsavtal. Behandlingen inkluderar stimuleringskontroll, ägguttag och återförande.

72 000 kr

Paket om tre IVF-behandlingar (kvinnan 39-41 år)

Det är alltid en medicinsk bedömning som ligger till grund för om det är möjligt att teckna trepaketsavtal. Behandlingen inkluderar stimuleringskontroll, ägguttag och återförande.

82 000 kr

Återföranden av frysförvarade embryo

Blir det ingen återföring utgår inte hela kostnaden utan endast 3 000 kr

17 000 kr

Nedfrysning av embryo

  • Nedfrysning och frysförvaring i 1 år 4.000 kr
  • Förvaring av embryo åren 2-10 år 3 000 kr/år

Infrysning av spermier

  • Infrysning av spermier samt 1 års förvaring 4 000 kr
  • Årlig frysförvaringskostnad av spermier från 2:a året 3 000 kr/år

Kirurgisk spermieaspiration (PESA/TESA)

  • Undersökning av spermieförekomst i testikeln 8 000 kr
  • Eventuell nedfrysning av spermier samt 1 år frysförvaring 3 000 kr
  • Förvaring av spermier från 2:a året 3 000 kr/år

Makeinsemination (AIH) med hormonstimulering med injektioner

12 000 kr

Ägglossningsstimulering med tabletter

3 000 kr

Ägglossningsstimulering med hormoninjektioner

9 000  kr