Övriga behandlingar och prover

Priserna gäller fr.o.m. januari 2019

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Makeinsemination

12 000 kr

Ägglossningsstimulering med hormoninjektioner

9 000 kr

Ägglossningsstimulering med tabletter

3 000 kr

Undersökning av äggledarna med kontrastultraljud (HyCoSy)

3 500 kr

Undersökning av livmodern med koksalt (HSG)

2 000 kr

Spermaprov (svar via brev)

1 500 kr

Ultraljud

1 500 kr

Telefontolk

Kostnad för tolk betalas av patienten själv.

1500 kr/h

Intyg

Ex. adoptionsintyg, intyg till utlänsk vårdgivare.

1 000 kr