Donerade spermier

Läkarkonsultation inklusive vaginalt ultraljud

1 800 kr

Blodprover

AMH 600 kr, TSH 100 kr, blodscreening 2×700 kr

En insemination med donerade spermier (AID)

15 000 kr

Medicinsk behandling och ultraljud vid AID

-tillägg 1 500 kr

Vid behov av injektionsbaserad hormonstimulering

-tillägg 9 000 kr

Barnrätt, pregnancy slot (obligatoriskt engångsbelopp)

Barnrätten garanterar att donatorn inte ger upphov till barn i fler än 6 familjer i Sverige.

7000 kr

 

IVF-behandling med donerade spermier (IVF-D)

Enkel behandling IVF-D

44 000 kr

3-pack IVF-D <39 år

98 000 kr

3-paket IVF-D  39-41 år

105 000 kr

ICSI med donerade spermier om nedfrysta ägg finns på kliniken

36 000 kr

Barnrätt, pregnancy slot (obligatoriskt engångsbelopp)

Barnrätten garanterar att donatorn inte ger upphov till barn i fler än 6 familjer i Sverige.

7000 kr

Besök hos beteendevetare

Obligatoriskt för att få genomgå donationsbehandling i Sverige.