Donerade spermier

Priserna gäller från oktober 2021

Inseminationsbehandling med donerade spermier, AID

Utredning inför AID

– Utredning: Läkarbesök 1 800 kr, AMH 600 kr, TSH 100 kr, blodscreening 800 kr/pers
– Möte med psykoterapeut (obligatoriskt) 
– Läkarbesök (om utredning gjord) 1 800 kr

Inseminationsbehandling

– En insemination med donerade spermier (AID) 19 000 kr
– Medicinsk behandling och ultraljud vid AID, tillägg 3 000 kr
– Vid behov av injektionsbaserad hormonstimulering, tillägg 9 000 kr

– 3-paket insemination med donerade spermier (AID) 45 000 kr

Kostnaden för Barnrätt ingår priset.

Barnrätten finns för att säkerställa att samma donator inte ger upphov till barn i fler än sex familjer i Sverige (enligt Socialstyrelsens föreskrifter).

IVF-behandling med donerade spermier (IVF-D)

Förberedande

– Läkarbesök 1 800 kr + blodprover AMH och TSH 700 kr
– Möte med psykoterapeut (obligatoriskt)

Behandling med donerade spermier

– IVF med donerade spermier, enkel behandling 50 000 kr
– 3-paket IVF-D, kvinna <39 år 99 000 kr
– 3-paket IVF-D, kvinna 39-41 år 106 000 kr

IVF/ICSI med donerade spermier om nedfrysta ägg finns på kliniken 36 000 kr

Kostnaden för Barnrätt ingår priset.

Barnrätten finns för att säkerställa att samma donator inte ger upphov till barn i fler än sex familjer i Sverige (enligt Socialstyrelsens föreskrifter).

Faktura skall vara betald senast inseminationsdagen.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.