Fertilitetsutredning

Priserna gäller från januari 2021

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Fertilitetsutedning per par

– Inkluderar läkarbesök med vaginalt ultraljud, spermaprov, blodprover AMH och TSH, 4 000 kr
– Läkarbesök (om utredning redan klar) 1 800 kr

– Uteblivet besök debiterad med 600 kr