Fertilitetsutredning

Priserna gäller från 1 januari 2019

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Fertilitetsutedning per par

Inkluderar läkarbesök med vaginalt ultraljud, spermaprov, blodprover AMH och TSH

4 000 kr

Undersökning av äggledarna med kontrastultraljud (HyCoSy)

3500 kr

Undersökning av livmodern med koksalt (HSG)

2000 kr

Spermaprov inklusive återkoppling

1500 kr

Läkarkonsultation 30 min

1800 kr