Bruttolöneavdrag

Viktig information till våra patienter angående bruttolöneavdrag

Regeringen har föreslagit att ta bort möjligheten till bruttolöneavdrag/löneväxling för privat sjukvård. Detta skulle innebära att patienter från och med den 1 juli 2018 inte längre kan göra bruttolöneavdrag på IVF eller andra fertilitetsbehandlingar. Ett formellt beslut är fortfarande inte fattat men skulle lagändringen träda i kraft är det viktigt att din behandling och det eventuella avdraget är helt genomfört innan den 1 juli 2018 för att debitering med full skattefördel ska kunna göras.

För er som är anslutna till Benify så upphör möjligheten till delbetalningar redan den 1 mars. Sedan gäller betalning på en lön fram till den 30 april 2018 och efter detta går det inte längre att beställa våra behandlingar via Benify.  

 

Fram till och med den 30 april:

Genom bruttolöneavdrag finns möjlighet att spara 30-55 % av kostnaden!

Arbetsgivaren har rätt att bekosta sjukvård som inte är offentligt finansierad. Förmånen är skattefri men inte avdragsgill för arbetsgivaren. Här finns inget som hindrar att arbetsgivaren efter överenskommelse gör ett bruttolöneavdrag för den anställde för att kompensera sig för kostnaden. Bruttolöneavdrag är ingen rättighet för arbetstagaren, det är upp till arbetsgivaren att själv besluta om bruttolöneavdrag skall godkännas.

Om du får godkänt bruttolöneavdrag betalar din arbetsgivare IVF-behandlingen och gör därefter avdrag på din bruttolön under överenskommen tid. Som anställd slipper du bekosta din IVF-behandling med skattade medel. Du kan spara upp till 55 % av kostnaden eftersom din skatt blir lägre med sänkt bruttolön. Arbetsgivaren behöver inte betala arbetsgivaravgifter på behandlingsavgiften då det är en skattefri förmån.

Den faktiska kostnaden för den anställde beror på månadslönens storlek (p.g.a. brytpunkterna för statlig skatt).

Du finner blanketterna att fylla i avseende bruttolöneavdrag här: