Fertilitetsutredning

Priser gäller fr o m 1/1 2017.
Betalning ska ske senast 10 dagar efter fakturadatum. Vid provrörsbefruktningsbehandling skall betalning vara oss tillhanda före äggaspiration.Faktura skickas ut vid behandlingsstart. Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Fertilitetsutredning

Prisvariation beroende på utredningens omfattning. (Läkarbesök, spermaprov, nödvändiga hormonprover, ultraljudsledd genomspolning av äggledarna)

3.500-5.000 kr

Diagnostisk TESA, undersökning av spermieförekomst i testikeln(nålaspiration) 7.000 kr
– Ev nedfrysning av spermier samt 1 års förvaring 3.000 kr
– Förvaring av spermier från 2:a året 3.000 kr/år

Diagnostisk Mikro TESE (öppen testikelbiopsi). Undersökning av spermieförekomst i testikeln 31.000 kr
– Ev nedfrysning av spermier samt 1 års förvaring 3.000 kr
– Förvaring av spermier från 2:a året 3.000 kr/år

Infrysning av spermier samt 1 års förvaring 3.000 kr
– Barnmorskebesök med planering inför infrysning 500 kr
– Förvaring av spermier från 2:a året 3.000 kr/år

Grundutredning vid upprepade missfall

Exklusive kromosomanalys

5.000 kr

Kromosomanalys

5.000 kr