Nedfrysning av äggceller (egendonation)

 

Priserna gäller fr o m januari 2017.
OBS! Läkemedelskostnader tillkommer. Högkostnadsskydd gäller ej

Konsultation/Utredning 3.500 kr
Inkluderar läkarbesök, utredning med AMH-prov, ultraljud etc 
– Möte med beteendevetare (vid behov) 950 kr

– AMH-analys med svar (utan vidare behandling) 500 kr

Stimulering och nedfrysning av äggceller

Infektionsscreeningsprover, stimulering, ägguttag
Nedfrysning samt frysförvaring under 1 år.
Obs mediciner ingår ej (se nedan)
Första  behandlingen  30.000 kr
Påföljande behandlingar  25.000 kr

Frysförvaring (från år 2)

Årlig frysförvaringsavgift

3.000 kr

Samtal (tillsammans med partner) inför IVF-behandling med ICSI

Läkarbesök, ev spermaprov samt infektionsscreeningprover

2.000 kr

IVF-behandling med ICSI

Ev stimulering, upptining, befruktning, odling och embryotransfer

25.000 kr