IVF-behandling och läkarbesök

Priserna gäller fr o m 1/1 2017. Betalning skall ske senast 10 dagar efter fakturadatum. Vid provrörsbefruktning skall betalning ske före äggaspiration. Faktura skickas ut vid behandlingsstart. Ev kostnad för provtagning och ultraljud som sker på annan ort ingår ej i behandlingsavgiften. Läkemedelskostnader på apotek tillkommer. För ansluten till Svensk Försäkringskassa max 2200 kr per 12-månadersperiod.
Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Läkarbesök (nybesök)

Uteblivet besök debiteras med 500 kr.

2.000 kr

Telefonkonsultation läkare

2.000 kr

Provrörsbefruktning(IVF) Standard IVF eller ICSI (mikroinjektion) 37.000 kr
– Nedfrysning av embryon, se nedan

PESA/TESA: IVF med ICSI + spermieaspiration 44.000 kr
– Ev nedfrysning av spermier samt 1 års förvaring 3.000 kr
– Förvaring av spermier från 2:a året 3.000 kr/år
– Nedfrysning av embryon, se nedan

Mikro-TESE: IVF med ICSI + öppen testikelbiopsi 68.000 kr
– Ev nedfrysning av spermier samt 1 års förvaring 3.000 kr
– Förvaring av spermier från 2:a året 3.000 kr/år
Om inga spermier påvisas och man önskar frysa äggen:
– Nedfrysning av ägg samt 1 års förvaring 3.000 kr
– Förvaring av ägg från 2:a året 3.000 kr/år
– Nedfrysning av embryon, se nedan

Paket: Engångskostnad för upp till 3 IVF-behandlingar för kvinnor <39 år.

Se separat avtal.  Återbetalning

74.000 kr

Engångskostnad för upp till 3 IVF-behandlingar 39-41 år.

Se separat avtal.  Återbetalning

79.000 kr

Nedfrysning av embryon och förvaring i 3 år 2.000 kr
Förvaring av embryon för åren 4 och 5 – 2.000 kr/år

Återförande av frysförvarade befruktade ägg som tinats från en tidigare IVF-behandling.

Betalas i efterhand

16.000 kr

Makeinsemination (AIH)

11.000 kr

Enbart hormonstimulering

9.000 kr

Enbart Pergotime/Letrozol-stimulering

3.000 kr

Narkos vid äggaspiration

3.000 kr

Kostnader för donation och äggfrys

var god se separat prislista, donation

Kostnader vid bruten behandling