IVF-behandling och läkarbesök

Priserna gäller fr o m 1/5 2018. Betalning skall ske senast 10 dagar efter fakturadatum. Vid provrörsbefruktning skall betalning ske före äggaspiration. Faktura skickas ut vid behandlingsstart. Ev kostnad för provtagning och ultraljud som sker på annan ort ingår ej i behandlingsavgiften. Läkemedelskostnader på apotek tillkommer. För ansluten till Svensk Försäkringskassa max 2200 kr per 12-månadersperiod.
Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Läkarbesök

– Nybesök 2.000 kr (kostnader för blodprover kan tillkomma)
– Telefonkonsultation läkare 2.000 kr

Uteblivet besök debiteras med 500 kr

Provrörsbefruktning (IVF)

– Standard IVF eller ICSI (mikroinjektion) 38.000 kr
– Nedfrysning av embryon, se nedan

 Återbetalning, se separat lista

PESA/TESA

– IVF med ICSI + spermieaspiration 46.000 kr
– Eventuell nedfrysning av spermier samt 1 års förvaring 3.000 kr
– Förvaring av spermier från 2:a året 3.000 kr/år
– Nedfrysning av embryon, se nedan

Mikro-TESE

– IVF med ICSI + öppen testikelbiopsi 70.000 kr
– Eventuell nedfrysning av spermier samt 1 års förvaring 3.000 kr
– Förvaring av spermier från 2:a året 3.000 kr/år
Nedfrysning av embryon, se nedan

Om inga spermier påvisas och man önskar frysa äggen
– Nedfrysning av ägg samt 1 års förvaring 3.000 kr
– Förvaring av ägg från 2:a året 3.000 kr/år

Paket

– Engångskostnad för upp till 3 IVF-behandlingar för kvinnor <39 år, 76.000 kr
   Se separat avtal.  Återbetalning

– Engångskostnad för upp till 3 IVF-behandlingar 39-41 år, 79.000 kr
   Se separat avtal.  Återbetalning

Nedfrysning av embryon

– Förvaring i 3 år 2.000 kr
– Förvaring av embryon för åren 4 och 5, 2.000 kr/år

Återförande av frysförvarade embryon

– Återförande av embryon som tinats från en tidigare IVF-behandling 17.000 kr
  (betalas efter ET).

Insemination

– Makes spermier (AIH) 11.000 kr

Hormonstimulering

– Enbart injektionsbaserad hormonstimulering 9.000 kr

Pergotime/Letrozol-stimulering

– Enbart Pergotime/Letrozol stimulering 3.000 kr

Kostnader för donation och äggfrysbehandling

Var god se separat prislista, donation.

Kostnader vid bruten behandling