Donation – utredning, behandling, övriga kostnader

Priserna gäller från 1/8 – 2019

Inseminationsbehandling med donerade spermier, AID

Utredning inför AID

– Utredning med läkarbesök, blodprover, ultraljud och HSS 5.000 kr
– Möte med psykoterapeut (obligatoriskt) 2.000 kr/besök
– Läkarbesök (om utredning gjord) 2.000 kr

Insemination med donerade spermier (AID)

– Insemination med donerade spermier (spermier från ESB) 15.000 kr
– Medicinsk behandling och ultraljud vid AID, tillägg 1.500 kr
– Vid behov av injektionsbaserad hormonstimulering, tillägg 9.000 kr

Paket om 4 inseminationer, se separat avtal

IVF med donerade spermier

– Läkarbesök 2.000 kr
– Möte med psykoterapeut (obligatoriskt) 2.000 kr
– IVF med donerade spermier 49.000 kr
– IVF med donerade spermier behandling nr 2 osv, 39 000 kr
– IVF med donerade spermier om nedfrysta ägg finns på kliniken 38.000 kr

Paket om 3 behandlingar för kvinnor yngre än 39 år, se separat avtal
Paket om 3 behandlingar för kvinnor 39-41 år, se separat avtal

Nedfrysning av embryon, 3000 kr
Frysförvaring av embryon åren 2-10 år, 3000 kr/år

Övriga kostnader

– Barnrätt ”Pregnancy slot” (obligatorisk) 7.000 kr

Barnrätten är en engångskostnad för att säkerställa att samma donator inte ger upphov till barn i fler än sex familjer i Sverige (enligt Socialstyrelsens föreskrifter). Om du inte får barn och väljer att avsluta dina behandlingar på Fertilitetscentrum avsäger du dig barnrätten och 6.000 kr återbetalas.

 

Faktura skall vara betald senast inseminationsdagen.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.