Donation – utredning, behandling, övriga kostnader

Priserna gäller från 1/5 2018

Fakturan skall vara betald senaste dagen för insemination.
Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar
(Eventuella läkemedelskostnader tillkommer).

Utredning med läkarbesök

– Läkarbesök, blodprover, ultraljud och HSS, 5.000 kr

Möte med beteendevetare OBS! Obligatoriskt

– Möte med beteendevetare 1.300 kr/besök

Läkarbesök (om utredning gjord)

– Läkarbesök 2.000 kr

HSS (OBS! Ingår i utredningen ovan)

– Undersökning av äggledarna med kontrastultraljud (HSS) 1.500 kr

Insemination med donerade spermier (AID)

– Inklusive spermier och ägglossningsstickor (spermier från European spermabank i Köpenhamn) 14.000 kr

Medicinsk behandling och ultraljud vid AID

– tillägg 1.500 kr

Vid behov av injektionsbaserad hormonstimulering

– tillägg 9.000 kr

Paket om 4 inseminationer (AID)

– AID 45.000 kr

Barnrätt, pregnancy slot Obs! Obligatoriskt

– Barnrätt 7.000 kr

Barnrätten är en engångskostnad för att säkerställa att samma donator inte ger upphov till barn i fler än sex familjer i Sverige (enligt Socialstyrelsens föreskrifter). Om du inte får barn och väljer att avsluta dina behandlingar på Fertilitetscentrum avsäger du dig barnrätten och 6.000 kr återbetalas.