Donation – utredning, behandling, övriga kostnader

Priserna gäller från 18 april 2017
Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar
(Eventuella läkemedelskostnader tillkommer). Fakturan skall vara betald senaste dagen för insemination.

Utredning med läkarbesök, blodprover, ultraljud och HSS

5.000 kr

Möte med beteendevetare OBS! Obligatoriskt

1.300 kr/besök

Läkarbesök (om utredning gjord)

2.000 kr

HSS – (OBS! Ingår i utredningen ovan), Undersökning av äggledarna med kontrastultraljud

1.500 kr

Insemination med donerade spermier (AID)

Inkl spermier och ägglossningsstickor (spermier från European spermabank i Köpenhamn)

14.000 kr

Medicinsk behandling och ultraljud vid AID

tillägg 1.500 kr

Vid behov av injektionsbaserad hormonstimulering

tillägg 9.000 kr

Paket om 4 inseminationer (AID)

45.000 kr

Barnrätt, Pregnancy slot. Obs! Obligatoriskt

Barnrätten är en engångskostnad för att säkerställa att samma donator inte ger upphov till barn i fler än sex familjer i Sverige (enligt Socialstyrelsens föreskrifter). Den ger dig också rätt att få spermier från samma donator tills du blir gravid och får barn. Om du inte får barn och väljer att avsluta dina behandlingar på Fertilitetscentrum avsäger du dig barnrätten och 6.000 kr återbetalas då

7.000 kr