Övriga behandlingar och undersökningar

Nedanstående priser gäller från 16 januari 2017.

Eventuella kostnader för provtagning och ultraljud som sker på annan ort samt läkemedelskostnader på apotek tillkommer till behandlingsavgiften.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Konsultationsbesök/läkare (infertilitet)

500 kr per person

Frysning och förvaring av spermier i upp till 5 år

6 000 kr

Makeinsemination med hormonstimulering

8 000 kr