Övrigt

Nedanstående priser gäller från 1 september 2020.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar. Eventuella läkemedelskostnader på apotek tillkommer till behandlingsavgiften.

AIH med hormonstimulering (artificial insemination with husband semen)

8 000 kr

Konsultationsbesök/läkare (infertilitet)

1 500-2 000 kr

Telefonkonsultation, läkare

Gäller ej dig som gör behandling hos oss.

1 000 kr

Psykolog

Kontakta kliniken för prisuppgift.

Intyg

1 000 kr

Blodsmittsprov inför behandling hos oss

1 500 kr

Tolk

1 200 kr

Beställning journalkopior

Sid 1 – 10   100 kr
Från sidan 11  2 kr/st

Uteblivet besök

500 kr

Recept

Kontakta kliniken för prisuppgift.