Övriga behandlingar och undersökningar

Nedanstående priser gäller från 1 juni 2018.

Eventuella kostnader för provtagning och ultraljud som sker på annan ort samt läkemedelskostnader på apotek tillkommer till behandlingsavgiften.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Konsultationsbesök/läkare (infertilitet)

500 kr per person

Frysning och förvaring av spermier i upp till 5 år

6 000 kr

AIH med hormonstimulering (artificial insemination with husband semen)

8 000 kr